Thursday, June 20, 2024

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း

Must read

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်းတဵမ်လမ်းၶေႃး ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။

ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ဢႃႇယု 14 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း တဵမ်လမ်းၶေႃးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။

- Subscription -
ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ဢႃႇယု 14 ပီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃးဢွမ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃတူဝ်

ၸၢႆးဢူၵ့်ၵႃႇ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶႃႈဢွၼ်ၵႂႃႇ ထတ်း/ၼႄႁူင်းယႃတီႈတႃႈၵုင်ႈမႃးဢေႃႈၼၼ့် ။ မိူဝ်ႈၼႆႉထိုင်မႃးၶိုၼ်းတီႈလၢႆးၶႃႈယဝ့် ။   မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ တေလႆႈ ၽႃႇတတ်းၼႆဢေႃႈ။  ပေႃးဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ2 ၼႆ့တေလႆႈၵႂႃႇထတ်းၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃ ပႃႇရမီႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈႁေ ဝၼ်းၽႃႇတတ်းတႄ့ပဵၼ် ဝၼ်းထိ 23 ဢေႃႈ။ တေၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃ ႁႄႊလ်ပိၼ်ႊ ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 တႃႇတေၽႃႇတတ်းတႄႉ မေႃယႃတေၸွႆႈၽႃႇတတ်းပၼ်လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဝၢႆးလင်ၽႃႇတတ်း။ တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်ဝၢႆးလင်ၽႃႇတတ်းသေ တႃႇၶိုၼ်းၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ဝၢႆးလင်ၽႃႇတတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့တေ့ မၼ်းပဵၼ်မႃးၸဵမ်လဵၵ့်ၼႆဢေႃႈ ဢႃယုမၼ်းယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ ၶေႃးမၼ်းၵေႃႈ ယႂ်ႇမႃးၸွမ်းၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ပေႃးမၼ်းၼွၼ်းၼႆ့ ၼိူဝ့်ၶေႃးၼဵင်မၼ်းၶိုၼ်းတဵင်သႂ်ႇ လွတ်ႇၶေႃးမၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ့်ဝႆ့ၼႆဢေႃႈ။ယွၼ့်ၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းၸင်ႇဢုပ်ႇၵၼ်သေ ႁႃလွၵ်းႁႃလၢႆးတႃႇယူတ်းယႃပၼ်ၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ။ၸူဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်သေ မိူဝ်းတွင်ႈထၢမ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႃႈ ၸွင်ႇတေၽွမ့်ၸွမ်းၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ။ပေႃးမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဝႃႈ ၸူမ်းၸွမ်းယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇမီးၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ်ၶဝ်မႃးႁွင့်ၵႂႃႇ ၼႄပၼ်တီႈႁူင်းယႃတႃႈၵုင်ႈပုၼ့်ယူႇဢေႃႈ။ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵမ့်ၸွႆႈမႃးၽွင်ႈ  ၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃ့ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်းၼႆ့ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ဢႃႇယု 14 ပီ တိုၵ့်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့် (3) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းထုၼ်းၼီႇ ၊ ပႃႈၶမ်းမႂ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

သင်ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ်ၵေႃ့လႂ် ၶႂ်ႈၵမ့်ၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃပၼ် ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇၵမ့်ၸွႆႈလႆႈတီႈ မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ် မၢႆၾူၼ်း 09 791752229 ဢူၼ်းငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ 09 754 872800 (DAW NANG KHAM MAI ) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း