Monday, May 20, 2024

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇ ႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ။

ၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ
Photo Ko Moe – ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသိတ်းၼမ်ႉယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၸွမ်းၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ

ၸၢႆးသု ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၵၢတ်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်း ၵၢတ်ႇ မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း ဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃႈ။ ၵမ်ႉၵူၺ်းဢေႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေ မီး ၸုမ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸၢႆးသု ဢၼ်လႆႈႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသီလမ်လႅင် သႅၼ်း Kenbo –  Wave 110 တေမီးမွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး။

“လွၵ်ႉႁူဝ်ရူတ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇလွၵ်ႉႁူဝ်ရူတ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်မေႃလၵ်ႉၼႃႇ။ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီး ၵူၼ်း ၸေးၼႃႇလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵေႃႈၼမ် လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိႁင်းၽႂ်မၼ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၸၢႆးသု သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉႁၢႆၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ/ ယေး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်း လႆႈတူဝ်ၵူၼ်းလၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈသေပွၵ်ႈတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ၵမ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ၊ ၶဝ်လၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၸူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ပၢင်တေႃႇ လွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း