Sunday, May 19, 2024

ၵႃးၽၵ်းၶဵဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်

Must read

ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ႁေႃႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢၼ် ဝဵင်းမွၵ်ႈ 7 လၵ်း  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး တီႈၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၵႃး ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင် သေမႃးလၢႆးၶႃႈ ၊ ဢဝ်ၵႃးၶဝ် လူတ်ႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈၼႆႉ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးသွင်ၽူဝ်မေးမႃးၸွမ်းၵၼ် လွတ်ႈၽေးတင်းသွင် ၵေႃႉ။ ၵႃးၶဝ်တႄႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ လၢၵ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ၵႃးၶဝ်တႄႉ ၵွႆၼမ် လႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းမေးၵႃး တီႈလၢႆးၶႃႈမႃးတူၺ်းပၼ်သေ လၢၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵႃးလႅပ်ႈငဝ်ၼွၼ်းဢိူဝ်ႈ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးတႄႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

Photo: ၸဝ်ႈၶူး တီႈၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ/ ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်

ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ် သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း လုၵ်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်မႃးၶၢႆၽၵ်းတၢင်းလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးလႄႈ ဢမ်ႇထိင်းလႆႈသေ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

“တီႈၵႃးၶဝ် လူတ်ႈလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၼၼ်ႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူတ်ႉသင်ယဝ်ႉ ပေႃးပူၼ်ႉၵူတ်ႉယဝ်ႉ တေမီးၶူဝ်တေႃႈ သေ ပေႃးပူၼ်ႉၵူတ်ႇၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵႃးၼၼ်ႉ လူတ်ႈလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈ ဝႆႉသတိတႄႉတႄႉ ပေႃးသတိလုတ်ႈၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးလႆႈၵမ်းလဵဝ် ၵၢမ်ႇလီၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းယင်းဢမ်ႇပဵၼ် သင်”- ၸဝ်ႈၶူး တီႈၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူႈပွၵ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႆႉပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈမႃးသေႇသေႇ ၸူဝ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၵွင်းမူး မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ် ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်မႃးတူၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး လၢတ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း