Tuesday, May 21, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆ 10 ဝၼ်းပၢႆပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇ 10 ဝၼ်းပၢႆပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။

ၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းၵျေႃႇလႃ့ ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၸိင်ႇဢူ့ ယူႇပွၵ့် 5 ၊ႁူဝ်ၼွင်လူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/12/2022 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလႆႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသင်။

- Subscription -

ပႃႈၸိင်ႇဢူ့ၵေႃ့ပဵၼ်မႄႈၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈယိင်းႁၢႆၵႂႃႇ။ၵူႈပွၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇသူႈၵႂႃႇလႄႇလႂ်။ပေႃးမၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈႁိူၼ်းတီႈယေးသေ ၵႂႃႇဢေႃ။ၵႂႃႇလႄႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၵႆ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ထၢမ်ႁိူၼ်းတႂ်ႈႁိူၼ်းၼိူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီၽႂ်ႁူ့ၸွမ်းၼႆဢေႃႈ။တိုၵ့်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းယူႇဢေႃႈၼၼ့်။လႆႈတၢၼ်း 8 ယဝ့်ဢေႃႈ။ဝၼ်းမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႆ့ သမ့်ပဵၼ်ဝၼ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းလူင်။ဝၼ်းၼၼ့်မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵၢၼ်ဢေႃႈ။ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၽႂ်မီးလႂ်ယူႇၵေႃႈဢမ်ႇႁူ့ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၶမ်းယဵၼ်ၵေႃ့ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆ့ တိုၵ့်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈၸၼ့် 8 ဢႃယု 14 ပီ ယူႇပွၵ့် 5 ၊ ႁူဝ်ၼွင်လူင်၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၸိူင့်ၼႆ ၵေႃ့ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃးလိူဝ်ႁႅင်း ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် မၢႆၾူၼ်းမႄႈမၼ်းၼၢင်း ပႃႈၸိင်ႇဢူ့ 09 251006164 ၊ 09 781753547 ။

တင်ႈတႄႇပီ 2022 မႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼႆသေ ႁႃၵၢၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၊ ၺႃးၵူၼ်း/ၶွမ်ႊပၼီႊၵဝ်းလႅၼ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆပၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ  ၶေႇထီႇဝီႇ  ႁၢၼ်ႉဢႃးႁၢၼ် လႄႈတီႈႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်းၼႂ်းမိူင်းလႃး မိူင်းပွၵ်ႉ ပၢင်သၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း