Saturday, June 15, 2024

ၵႃးလူင်တၢင်ႇမႆႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈလၢႆးၶႃႈ ပလိၵ်ႈယိုတ်းတင်းရူတ်ႉတင်းမႆႉ

Must read

ၵႃးတၢင်ႇမႆႉပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ   မႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ  ယိုတ်းၵႂႃႇမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵႃးတၢင်ႇမႆႉပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းတီႈလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၵႃးလူင် လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈၶူဝ်ၸၢတ်ႈ(ၼမ်ႉပုၺ်း) ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၵိုင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးႁၼ်ၵိုတ်းဝႆႉရူတ်ႉၵႃးၵူၺ်း ၵူၼ်းႁေႃမၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃးလၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တေဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵိုင်။  ၵႂႃႇပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉပုၺ်း/ ၶူဝ်ၸၢတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းတင်းဝၼ်း လႅပ်ႈတၢင်းတေမိုၼ်ႈသေ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵႃးတၢင်ႇမႆႉပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်းတီႈလၢႆးၶႃႈ

 မႆႉဢၼ်ပႃးမႃးၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉပဵၼ် မႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ(ပိတောက်)  ၊ ထုၵ်ႇၾၢႆႇပႃႇမႆႉယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ရူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်မႆႉတီႈလႂ်မႃးသေဢၢၼ်းတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႃးၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ – ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း