Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး ယိုဝ်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇတၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းတီႈပၢင်ႇသၢႆး
Photo CJ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉလူႉၵွႆၼမ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 8 ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ (ရွာသစ်ကလေး) တင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း (နမ့်ပါတက်) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။   ၾၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်ႈၸႂ်ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈၸူး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း ပဵၼ်လၢႆလင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9:50 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ တိူဝ်ႉၸွမ်းၽၵ်းတူႁူးလႅင်း၊ လဵၵ်း  မုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပွင်ႇ၊ ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်းၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၺႃးႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ   5 လင်  ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။။

“ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ၾၢႆႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပၵ်းဝႆႉသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းတီႈၵၢင်ႇသၢႆး
Photo CJ-သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉလူႉၵွႆၼမ်တီႈပၢင်ႇသၢႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးမွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ 105 လၵ်းလႄႈ ပၢင်ႇသၢႆး ထႅင်ႈ။

“ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်မႃးလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ပဵၼ်တၢင်းမိူင်းၵူဝ်း၊ ၸင်ႇၶိုၼ်းလၢမ်းမႃးတၢင်းႁဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်း ပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ  တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ၊  ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး၊ ၵျွင်း/ ဝတ်ႉဝႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း