Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင် လၢႆးၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼမ်

Must read

သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်  ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ  ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2022

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/1/2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း    ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၼႆႉ တႄႇ ႁွတ်ႈလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉၶႃႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႃးထႅင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း တႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။   ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႇတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈပၢၵ်ႇယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ။  ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇဝႆႉ ၵေႃႉတီႈၵေႃႉ တၢင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ၽႂ်မၼ်း  ၵေႃႈမီးၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/1/2022 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မွၼ်း၊ ပၢင်ႇလူင်၊ ၸမ်းပူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပၢႆႈ ထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆယူႇသေတႃႉ မႃးယူႇတီႈလႂ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ  ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၵူၼ်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း