Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃး/ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်း/ ယွၼ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃး/ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၵဵပ်း 1,000 ပျႃး တေႃႇထိုင် 2,000 ပျႃး။

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉမိူင်းၵိုင်မႃးလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 515 လႄႈ ၶမယ 64 ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ၼၼ်ႉ  ပႂ်ႉၵဵပ်း/ယွၼ်းငိုၼ်း  ရူတ်ႉၵႃး/ ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်လူမ်း၊ ၼမ်ႉလိူဝ်ႇ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇလႄႈ ၼွင်သႅင် ၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၵဵပ်း 1,000 ပျႃး – 2,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃး ၸဝ်ႈထူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်းငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶၢႆႉမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉၶႃႈ။ ၼိုင်ႈ လမ်းလႂ် ၶဝ်တေၵဵပ်း 1,000 ပျႃး တေႃႇထိုင် 2,000 ပျႃး။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းငိူင်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ် ၵၼ်တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးလႄႈ ၵဵပ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်လူမ်း၊ ၼမ်ႉလိူဝ်ႇ၊ ၵုင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ၼွင်သႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း၊ ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် တေႃႉၶူဝ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း။ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလီ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆသေလိူဝ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယဝ်ႉ သမ်ႉမႃးၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်း/ယွၼ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ မိပ်ႇငႅၼ်း တဵၵ်းတဵင် ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်တႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP  ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်လႄႈ ၸိူဝ်းယူႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၵိုင်-လၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တိုၵ်ႉပၢႆႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်း။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း