Thursday, July 25, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ သီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ၵေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022

 ဝၼ်းတီႈ 8-9 /1/2022 ၼႆႉ  သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထုင်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ- သူၼ်ဢွႆႈၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးႁွတ်ႈထိုင်ၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ (မေႃႇၵိူဝ်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊  ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉလႆႈမႃး ၽႃႈၽိုၼ်လဵဝ်၊ မၢင်ၵေႃႉ လႆႈ မႃး သိူဝ်ႈၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ လူဝ်ႇၼႃႇၶႃႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ (ဘော်ကြိုဘုရားကျောင်း)ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ။ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းသၢႆတၢင်းၵေႃႈတိုၵ်ႉၵိုတ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မႃးႁွတ်ႈထိုင် မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၵႃးၵႂႃႇႁပ်ႉမႃး 2 လမ်း ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈမူၵ်းဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႈ ၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၼမ်ၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈမႃးထိုင်တီႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇ RCSS ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 6/1/2022 မႃး လုၵ်ႈတၢင်းၶူဝ်ယၢဝ်းမႃးသၢႆၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉလိၼ်းၵွင်းလၢင်းမႃးသၢႆၼိုင်ႈ။ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းသၢပ်ႇတၢင်း သီႇပေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇဢဝ်တီႈၼႃးၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေႃႇထိုင် ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တေႃႇၵၼ် ထိုင်တီႈတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိုင်းလူင် ဢိူင်ႇႁွင်ႈႁႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းတီႈ 7-8/1/2022 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ။  

 ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ယူႇတၢင်းထုင်ႉသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈၶိုၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ပေႃးႁူပ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ႁႄႈႁၢမ်ႈထဵတ်ႈထၢမ် – ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်လႅၼ်ႈသီႇပေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ သီႇပေႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်း လင်ႁိူၼ်း မီး 117 လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၸၢႆး 125 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 175 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ၊ ပုင်ႇၽၢၼ်း၊ တူၼ်ႈသဝ်ႈ၊ သူၼ်ဢွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆး၊ တိုင်းလူင်၊ ဢီႇႁေႃႉလႄႈ ၼႃးမူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈ 10 /1/2022 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ယဵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသမ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၊ ၸင်ႇဝႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းသီႇပေႃႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း