Monday, June 17, 2024

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (တႆး) လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်။

Photo တၵ်ႉၵႃႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝတ်ႉတိယသထၢၼ်- ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တီႇယသထၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:19 ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (ၵျွင်းတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ် ၸႂ်တိပ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 74 ပီ ဝႃႇ 54 ဝႃႇသႃ ။

- Subscription -

လုင်းၵျႃႇ ၼွင်ႉၸၢႆးၵေႃႉထူၼ် 7 ၸဝ်ႈသြႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၽႃႈလိူင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢေႃႈ ဢၼ်မႃးၼင်ႈၵျွင်းတီႈၼႆႈၵေႃႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈယူႇလီသုင်းဝၢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉဢဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶူဝ်းလူႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်းၸွႆႈမိူဝ်းတၢၼ်းၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်ဢေႃႈ ဝတ်ႉၵေႃႈသၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃၽူႈတၢင်တႅၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလႆႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းဝတ်ႉဝႃး ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ၼမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းလႄႈပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆးၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇတႆးမႃးတင်းၼမ် ပဵၼ်တီႈပိုင်ဢိင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁွတ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ။

ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၼႆႉ ၵိူတ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈသၼဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပေႃႈထဝ်ႈလႅင် လႄႈ မႄႈထဝ်ႈပႅင်း ။  မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 8 ၵေႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈၼုင်ႈ သၢင်ႇၵၢၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ သၼဵၼ်းသေ ယူႇၼႂ်းၽႃႈလိူင်မႃးတေႃႇပေႃးလူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၸႃပၼမၼ်းၸဝ်ႈ မီးပၢင်လူႇတၢၼ်းႁေႃးထမ်းဢၽိထမ်ႇမႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 13/1/2022 ယဝ်ႉၸင်ႇၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသႂ်ႇၵွမ်ႇၵႅဝ်ႈဝႆႉပဵၼ်တီႈဝႆႈသႃၶုၵ်းထူပ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း