Wednesday, June 19, 2024

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇ (ၸႆးတႃ) ၸႃႇတႃႇၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ

Must read

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်းႁတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ(တေႃႇဢႃယု)ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽရႃႉၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၽရႃႉၶူးၸၼ်ထရင်းသီ) ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

Photo : ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽရႃႉၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၽရႃႉၶူးၸၼ်ထရင်းသီ)

ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ၼႂ်းပီၼႆႉ ဢႃယု ၸဝ်ႈၶွပ်ႈတဵမ် 74 ပီၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႇသႃၸဝ်ႈ မီး 54  ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ  ၸဝ်ႈၶူးမႃးၼင်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပုၼ်ႉလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႈ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် လီမႃးထႅမ်ႁႅင်းၵၼ် လီမႃးဝႆႈမႃးသႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ တုင်းငိုၼ်းတုင်းၶမ်း ၊ ၶူဝ်းတၢၼ်း လႄႈ ႁူင်း(ထၢၼ်း)ၸႃႇၵ ၶဝ်ႈၽၵ်းၼမ်ႉၵတ်းဝၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်ၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၶိုတ်းတၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းမႃး တေမီးမွၵ်ႈ 3 ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇၸတ်းပီၼႆႉ ။ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတၢင်းမိူင်းၼွၵ်ႈပုၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမႃးၼႆဢေႃႈ ။ သင်ဝႃႈ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈမႃးလူႇမႃးတၢၼ်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈမႃးၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ၶိုင်ႈၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 7 မူင်းၶိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူးၽူႈမီးၵုင်ႇမုၼ်တင်းလၢႆ၊ ပၢင်ၵႄႈၶေႃႉ လူပ်းၶေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 12 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃလူင်၊ ထႅမ်တုင်းမင်းၵလပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈငၢၼ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းလဵင်ႉလူၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းတင်းသဵင်ႈ။သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ထၢမ်လွင်ႈယွႆႈယႅမ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပၢင်ပွႆးလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ မၢႆၾူၼ်း – 082 765 4349 , 093 302 6416

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း