Tuesday, October 3, 2023

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ
Photo by – MRTV/ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မိူဝ်ႈႁွပ်ႉထူပ်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တီႈတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တီႈႁူင်းႁေႃသူၺ်ႇလီႇရတၼႃႇ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမုၼ်ႈလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ၼမ်ႉၶမ်း ဢူးဢၢႆႈသၢၼ်ႇ၊ ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ ပၢၼ်းသေး ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢူးၸၢႆးမူၼ်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၸီး ဢူးၸၢႆးမူၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆမူႇၸုမ်း တီႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ MRTV ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးလႃႈ သဵဝ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးႁူပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း။ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁူႉမႃးတႄႉ မၼ်းဝႃႈ တေဝႆႉ PDF တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ။ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉၸိုင် ႁႂ်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမၢႆတွင်း(မှတ်ချက်) ဝႆႉ။ မၼ်းမႃးလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ တိူင်း သိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ သေတီႈယဝ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵုမ်ႇယဝ်ႉ လႄႈ တေၸႂ်ႉႁႅင်းတပ်ႉလူမ်း (ၶိူင်ႈမိၼ်) ၼမ်။ တႃႇတေၵႂႃႇၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆ ၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ မႃးႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ သေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 9 ႁူပ်ႉထူပ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်း၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်းၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးသမ်ႉ ၸင်ႇၼင်ႈၶိူင်ႈမိၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်း ၶၢႆၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းပႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း