Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽၼ်းတႅင်းၵၼ်လူႉတၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း 6 ၵေႃႉ

Must read

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်းၵၼ် ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ 6  ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၽိတ်းမေႃးၵၼ်တႅင်းၽၼ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/5/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်း ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉသေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉပိင်း တႃႈဝင်ႊသီႊ မူႇထီႉ 1 ဢိူင်ႇသူပ်ႊမႄႈၶႃႇ ဝဵင်းႁၢင်ၻူင်ႊ  ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး   ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ chiangmainews ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈသဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇၶုၼ်ၶူင်ႊ ဝဵင်းႁၢင်ၻူင်ႊ ၵဵင်းမႆႇ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း မူတ်းလႄႈ လႆႈလူင်းဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈ။မိူဝ်ႈထိုင်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉမႄႈပိင်း တႃႈဝင်းသီႊၼၼ်ႉ  မီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်းလင် ႁူမ်ႈၵၼ်ပိတ်ႉထိပ်ႈၽၼ်းတႅင်းသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ။

ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢၼ်ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်း 3 ၵေႃႉၼႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢႃယု 26 ပီ ၵွၵ်းႁူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆတီႈႁူင်းယႃႁၢင်ၻူင်ႊ ၵဵင်းမႆႇ – ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 16/5/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းတႅင်း 6 ၵေႃႉ ။  ပဵၼ် ၸၢႆးသႅင် ၊ ၸၢႆးသၢၼ်းလိင်ႇ ၊ ၸၢႆးၸွမ် ၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇ ၊ ၸၢႆၶိူဝ်း လႄႈ ၸၢႆးသုင်းလူႇ တင်းမူတ်း သႅၼ်းဢႃယုၸမ် 20 ပီ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းသိမ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတင်းၼမ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽိတ်းၵၼ်ၼႆႉ တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႆႉဝႃႈ မီးၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းတႆး ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵႆႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပႃးၶွၼ်ႉပႃးလႅဝ်းသေ မႃးဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 6/ 5/ 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈဢဝ်ၽႃႉဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းၵၼ်တီႈ ၽၵ်းတူတႃႈပႄး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း