Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းထႃႈ

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းယူႇသၢပ်ႇဝဵင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်း ထႃႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းၵိုင်
Photo CJ-ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇလႅၼ်လိၼ်လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ ၶဝ်ႈမႃးယူႇတၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2022

ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်လူမ်း၊ ၼမ်ႉလိူဝ်ႇ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ  တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ဢွၼ်ၵၼ်တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃးဝႆႉထႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်း တင်းၼမ် ။ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉ ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵေႃႈ တေႃႉမႃးၼမ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႃးယူႇထႅင်ႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တၢင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ လၢမ်းမႃးၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢမ်းမႃးထိုင်ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းလိၼ်မိူင်းၵိုင်ၵေႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈမႃးၼမ်။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈမႃးတီႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ႁူဝ်လူမ်းၵေႃႈမီး ပၢႆႈမႃးတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းတီႈဝဵင်းၵေႃႈမီးၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇလီၸွမ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်ႉၶ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈၶႃႈ”- ၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

  ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းထုင်ႉၵေးသီးၵေႃႈ ပႃး မႃးတင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉ ပႂ်ႉဝၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈမိူင်းၼွၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း