Saturday, June 22, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈသဵင်ၶႅပ်းမႄးၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တီႈၼင်ႈသၽႃး ၵူၼ်း မိူင်း၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 1 လႄႈ ၸႄႈမိူင်း 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇသမ်ႉ ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ၸၢႆးဢုၵ်ႉၵႃႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၊ ၸၢႆးသူႇရိင်ႇဢူး ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဝုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း