Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

SNLD

လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ဢႃယု 84 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းမွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် 9 လၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးသူၺ်ႇၵိဝ်း  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လုမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်တေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ  

ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး  SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ် 2 ဝၼ်းသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပႆႇထုၵ်ႇလီတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ - ၼႆႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉႁႃႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမီးဢမ်ႇမီးဢမ်ႇႁူႉလႄႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40 ပၢႆ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်...

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လူႉၶွႆႈတဵမ်လိူၼ်

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ(ၵဝ်ႇ) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူႉၶွႆႈ ၶွပ်ႈတဵမ်လိူၼ်  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶုၵ်းထူပ်းယေႃးမုၼ်။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/5/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈ   တေမီးပၢင် ပိုတ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်လႄႈ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၊ ပိုၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း...

တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တေဢဝ်မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေပၢင်းဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် SNLD ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ၼႆႉယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉ ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD  ထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉ  ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD   ထႅင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁၢႆးငၢၼ်းပၼ်ၶဝ်။ UEC ႁွင်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတီႈၶဝ် ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ဝႃႈ - ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵမ်းလဵဝ်။...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တီႈလုမ်းၶဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2022 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ၊ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊ မသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းတင်ႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ - မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ ၽူႈၼမ်း SNLD ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉသုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆႉ - ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈၸႃ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်  ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းပၢၼ် သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈ 2 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႇ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ ၸတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 33 ပီ တၢင်း Online ဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ZOOM  လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၸွမ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈၸႄႈဝဵင်း  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တၢင်းၼႃႈ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈလူၺ်ႈ 505 (က)

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က)  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ...

လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ2020 ဝႆႉ 42 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မႂ်ႇသေတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး SNLD ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇၸတ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵပ်းၸူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ တုၵ်းယွၼ်း 3 ၶေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။   ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉမၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လၵ်းၸဵင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယိပ်းတိုဝ်းလႄႈ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်တင်းမူႇပိူင်ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တိုဝ်းၵမ်ဝႃႈ...

ၸၢႆးၼုတ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် တႅၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး။  ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ - “ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုတ်း(ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ) ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ၊  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ပဵၼ်လုင်းလႃႉၽေႇ”- ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်းသေ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း သၽႃး ၸႄႈမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်။ ပဵၼ်ၵွပ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ဢေႇလိူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img