Friday, December 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SNLD

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD တုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၵႂႃႇထႅင်ႈ

CEC ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁႂ်ႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/9/2020 ဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပွင်ၵၢၼ် ၸင်ႇလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ထိုင်  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 27 ပီ 2020 လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။  ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလီၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်...

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ၊ တေလႆႈႁဵတ်း၊ တေလႆႈတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် RCSS/SSA တမ်း ဝၢင်းဝႆႉ - ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်သေ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ႁူဝ်သိူဝ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/09/2020 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းလႆႈငိုၼ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇႁႃသဵင်/တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တင်းမူတ်း လႆႈငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/9/2020 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

(11/09/1943) ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၸိုဝ်ႈ – ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးၼႅင်ႇၼႅင်ႇ ႁိုဝ် Noel ။ပေႃႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈၵျႃႇၸုင်ႇ၊မႄႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈသူၺ်ႇယူင်ႇ။တီႈၵိူတ်ႇ – ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ – မိူဝ်ႈ 11/9/1943 ၊ ဝၼ်းသဝ်၊ ပီၵေႃးၸႃႇ 1305 ၊ ပီထမ်း...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႆႈၸႂ်ႉၾဵတ်ႉပုၵ်ႉႁႃသဵင်ၸွႆႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႅၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလူဝ်ႇလူင်း သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ပႃႇတီႇတႆးလႆႈ ၸႂ်ႉ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ သေၸွႆႈႁႃသဵင်ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁိုဝ် 60 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး မီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵႂင်ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးမီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်တိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း ထိုင်တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်းပၼ်ပႃႇတီႇလႂ်ၼႆၵေႃႈမီးၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းၼမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 132 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇ သိပ်းပၢႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ...

SNLD တိုၵ်းသူၼ်း တႆးယၢၼ်မိူင်း ႁူဝ်သႅၼ် ၵႂႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵျိူၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 18/7/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇဢဝ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၊ ထႅမ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ - ဝၼ်းထိ 8/11/2020 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး ပီတႆး 2114 ၼီႈ လိူၼ် 11...

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းၽူႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈတႃႈၶီလဵၵ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈယွၼ်းၼွမ်းထိုင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ  ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး(လူၺ်ႈဢမ်ႇၶႂၢင်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း) လႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယွၼ်းၼွမ်းၸူးငဝ်ႈငုၼ်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img