Wednesday, June 19, 2024

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တိုၵ်းသူၼ်းၽူႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တီႈတႃႈၶီလဵၵ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈယွၼ်းၼွမ်းထိုင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

Must read

ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ  ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး(လူၺ်ႈဢမ်ႇၶႂၢင်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း) လႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယွၼ်းၼွမ်းၸူးငဝ်ႈငုၼ်းၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Tachileik News Agency- ပၢႆႉၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 10/12/2019 ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵႂႃႇတေႃႇသူႈဢမု (ၶတီး) တီႈလုမ်းတြႃးလုမ်ႈၾႃႉ ICJ တီႈဝဵင်း တိူဝ်ႇႁဵၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႄႇထိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ  ။

- Subscription -

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) လၢတ်ႈဝႃႈ –  ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ SNLD သေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်။ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလႅၼ်ၵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ႁၢင်ႈၾၢင် ပႃႇတီႇ ။ ၵူၼ်းယိပ်းပၢႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တီႈဢၼ်လႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇၸႂ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ တၵ်းလႆႈယွၼ်းၼွမ်းထိုင်ပႃႇတီႇၶိုၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇယွၼ်းၼွမ်းပဵင်းၼင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းလႆႈဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၸႂ်ႉၵိၼ်ၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ  ။ ၵွပ်ႈၼႆၶႅၼ်းတေႃႈ ယွၼ်းၼွမ်းထိုင်ပႃႇတီႇၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းသေၵမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယိပ်းပၢႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ႁဝ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇဢွင်ႇ သၢၼ်းၸုၵျီႇ ၼႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉ ဢဝ်တီႈ ႁူဝ်ၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ သေ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇသုတ်းတႃႈတီႈ ပၢင်ႇဝၢင်း သျၢၼ်းယူဝ်းမ ။  ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ထွမ်ႇငိၼ်းလွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႁႃးဢဝ်လိူင်ႈ (ၸွႆးတြႃး)။

Photo Credit to Tachileik News Agency- ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မီးၵူၼ်းမိူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီးတီႈမိူင်းၼႄႊထိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း