Sunday, March 26, 2023

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းၼမ်

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 132 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇ သိပ်းပၢႆ။

Credit to SNLD :ဢူးၵျႃႇၽေႉ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၶွင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 12 တီႈၼင်ႈ၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 38 တီႈၼင်ႈ၊ ၼေႃႇၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 79 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 တီႈၼင်ႈ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် မီး 132 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼၼ်ႉ ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း 13 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝႃႈ – ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် 2 ၵေႃႉ၊ လႃးႁူႇ 2 ၵေႃႉ၊ တႆးလႅင် 2 ၵေႃႉ၊ လွႆ 1 ၵေႃႉ၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တႆးယူၼ်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပႃး 4 ၵေႃႉ  – ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ဝၢၵ်ႈ(ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ) မၼ်းဝႃႈၸိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 10 % ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျႃႇၽေႉ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၶွင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယူႇတီႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ လိူၵ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼႆႉ – ၶႃႈႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်း လွၵ်းၸုၵ်းယိူင်းမၢႆ/ယိူင်းဢၢၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယၢင်ႈပႆ ။ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ တႅၵ်ႈလႅင်းဝႆႉလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၵျိူၵ်ႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လႄႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မႃးၶႃႈ။ ၶႃႈၵေႃႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပေႉ၊ ပေႃးပေႉမႃးၵေႃႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁဝ်းၵႂႃႇဢေႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။ 

Photo SNLD

ၼႂ်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶွင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼႆႉ လိူဝ်သေ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇယဝ်ႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်း ယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 38 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ် % ဝႃႈၼႆၸိုင် မီး 29 % ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 32 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ် %  ဝႃႈၸိုင် 24 % ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် လုင်းၸၢႆးၼုတ်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ။ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2012 သေ မႄးတင်ႈပႃႇတီႇၶိုၼ်း။ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈမႃးသေ လႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးတင်းမူတ်း 46 တီႈၼင်ႈ။ 

SNLD ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1988 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 26 ဝၼ်း ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 1990 ဢွင်ႇပေႉ ထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပွင်မိူင်း။ 1993 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း သေတႃႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1996 ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၶိုင်ဢဝ်မိူင်းတႆး ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆသေ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2005 ၊ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်းထုၼ်းဢူး 93 ပီ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢႆးၼုတ်း 85 ပီ တၼ်းတူၵ်းၵႂႃႇ 7 ပီသေ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2012 ပတ်းပူလူမႄး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တင်ႈၶိုၼ်ႈ မၼ်ႈၵိုမ်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း