Monday, May 29, 2023

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း SNLD တုၵ်းယွၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၵႂႃႇထႅင်ႈ

Must read

CEC ၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သူင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁႂ်ႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/9/2020 ဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပွင်ၵၢၼ် ၸင်ႇလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ထိုင်  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2020  ။

- Subscription -

ၸၢႆးလ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵေႃႉဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈၽိုၼ်လိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “    မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပွင်ၵၢၼ် CEC သေယဝ်ႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ     ဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼပ်ႉယမ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ CEC  ပႆႇတူဝ်ႈပႆႇတၼ်းတွၼ်ႈတႃႇတေယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ  ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ။ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ်လႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊၵူႈၸႄႈဝဵင်း   မီးၵၢင်ၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး သိုပ်ႇႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေၵမ်းၼႆ သေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈႁဵတ်းလိၵ်ႈ  ယိုၼ်ႈထိုင်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1/10/2020 ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတႄႉဝႃႈ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ဢႃယုထဝ်ႈၵႄႇမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ  လႄႈ ၸင်ႇလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁပ်ႉဝႆႉတၼ်းႁဵင်းပႃး ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSJAC) ၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNA)  ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆတီႈလူးၵွၼ်ႇ။ 

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ 1989 လႆႈပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ ထိုင် 1990 မႃး ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသေႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း