Monday, May 29, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SNLD

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၊လႃးႁူႇ

ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇလႄႈတင်းပႃႇတီႇဝႃႉ  ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ  တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႉ ပဵၼ် ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈမိူဝ်ႈပီ 2020 ၼႆႉဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉ ၸၢႆးၼွင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတႄႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

တႃႇပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ႁူပ်ႉႁူဝ်သိူဝ် လူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉသွင်ၵမ်း

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေႁူပ်ႉၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵွၼ်ႇပႆႇႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ၼူၵ်ႉယုင်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Dr....

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ဝၼ်းတီႈ 17-18 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း မီးၽူႈၼမ်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 17 -18/12/2020 ၊ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ ၼမ်ထီႉသၢမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ပႃႇတီႇတႆး ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်းတီႈ 3 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ...

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇ 15 ႁူင်း/ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းယိင်း SNLD ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ 13 တီႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သူင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 129 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ မီး 42 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 129 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ပႃး 36 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇဢွင်ႇပေႉသမ်ႉမီး 13...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 43 တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈလႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 129 တီႈၼင်ႈ။...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၾွမ်ႊပိူင် 19 ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉသေ ႁွင်ႉၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆမိုဝ်း၊ ၼႂ်းၾွမ်ႊ 19 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP...

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉထႅင်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ၼမ်းဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 2 တီႈၼင်ႈ လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၼမ် ၼမ်းဝႆႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉထွမ်ႇၶႅပ်းသဵင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵႂႃႇတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉတႄႉၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း  ပဵၼ်  ၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ထႅင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပီၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇတႆး ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈသိုပ်ႇၼိုင်ႈပၢၼ်။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉမီးပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းသေဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇပဵၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်  လႆႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ ပဵၼ်  ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇမူဝ်း ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃး တီႈမိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇထူၼ်ႈသွင်

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထႅင်ႈတင်း 4 တီႈၼင်ႈ။ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉတီႈမိူင်းၼၢႆးပဵၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၼၢင်းသူၺ်ႇၺုၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ၊ ၸၢႆးဝိၼ်းၼၢႆႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း...

ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈသႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ  ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ 3  တီႈၼင်ႈ  ပဵၼ်တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈသဵင်ၶႅပ်းမႄးၼမ် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img