Saturday, July 13, 2024

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉထႅင်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ၼမ်းဝႆႉ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 2 တီႈၼင်ႈ လႄႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၶႅပ်းသဵင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၼမ် ၼမ်းဝႆႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉထွမ်ႇၶႅပ်းသဵင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၼၢင်းၶမ်းဢေး လႄႈ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵႂႃႇတီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉတႄႉၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း  ပဵၼ်  ၼၢင်းၶမ်းဢေး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈမၢႆ (2)  ပဵၼ် ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈမၢႆ (1)  ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပဵၼ် ဢူးဝိၼ်းလၢႆႇ။  သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ ၸၢႆးမျထုၼ်းသွႆႈႁႅင်း SNLD  လႆႈၶႅပ်းမႄး လႅၼ်ႈၼႃႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။

- Subscription -
ဢူးဝိၼ်းလၢႆႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶႅတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်လိူဝ် ၼၢင်းၸၢမ်ႁွမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝႆႉ

တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉၼၢင်းၶမ်းဢေး လႆႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဝႆႉ 3 သိုပ်ႇ 3 ပၢၼ်ပႃးၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ  UEC တႄႉပႆႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း