Tuesday, June 18, 2024

တႃႇပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ႁူပ်ႉႁူဝ်သိူဝ် လူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉသွင်ၵမ်း

Must read

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေႁူပ်ႉၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵွၼ်ႇပႆႇႁူပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ၼူၵ်ႉယုင်းသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ။

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 သမ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၼူၵ်ႉယုင်းၵႂႃႇ ႁူပ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်၊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သွင်ၾၢႆႇ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

- Subscription -

“ဢၼ်တေႁူပ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တေဢုပ်ႇထၢမ် လွင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ တေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ပိူင်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်တေဢုပ်ႇၵၼ်”  –  ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးလဵၵ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းမၵူၺ်း၊ ၼၢင်းၶိၼ်ႇ ထူၺ်းမိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွမ်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႅဝ်ႇႁွၼ်ႈလၢႆႈၸႄႈမိူင်းသေ ႁူပ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 48 ပႃႇတီႇ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ႁူပ်ႉပႃႇတီႇ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇ မိူင်းမွၼ်း ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်(ၵယႃး) သေတႃႉ ယွၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉမႃး။

ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢႅဝ်ႇႁွၼ်ႈ ႁႃႁူပ်ႉပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 48 ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပိူင်လူင် တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၽွင်းငမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႂ်းပီ 2021 -2025 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ တေမႃးၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း