Thursday, July 25, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် – ၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇထုင်ႉမိူင်းဝၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ပီႈ ၼွင်ႉထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႈ 8 မၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇထုင်ႉမိူင်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2004,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉတၢင်းပွတ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းဝၼ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင်ဝႃႈ – “ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်မၼ်းဢမ်ႇၼမ်သေတႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်သေၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဝႃႈၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃး ၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်မႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ယႃႈႁူမ်ႈမႂ်ႊ ၸႂ်ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ လီႁူမ်ႈသိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႈ 8 မၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်မႃးသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈၼွင်ပုင်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 405 ယႂၼ်၊ 330 ယႂၼ်၊ မၢၼ်ႈၵွင်း 955 ယႂၼ်၊ လွႆၸေႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 300,000 ပျႃး၊ မၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 1,265 ယႂၼ်၊ မၢၼ်ႈၼိမ်ၼိူဝ် 600 ယႂၼ်၊ မၢၼ်ႈဢုင်ႊလူင် 500 ယႂၼ်၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းႁႆး 500 ယႂၼ်လႄႈ ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ မၢၼ်ႈၵွင်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 200,000 ပျႃး ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ၸုမ်းလုမ်းဝူၼ်ႉသၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူင်းဝၼ်း 1,000 ယႂၼ်၊ မွၵ်ႇငိုၼ်းသၢမ် ၸၢင်ႉႁွင်ႉ မိူင်းဝၼ်း 200 ယႂၼ်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းၸေႊႁႆး မိူင်းဝၼ်း 200 ယႂၼ်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းမၢၼ်ႈၼႃး မိူင်းဝၼ်း 100 ယႂၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း