Thursday, June 20, 2024

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

Must read

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇ 15 ႁူင်း/ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼၼ်ႉ ၼၢင်းဢူင်းၽိဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 လႄႈ ၸၢႆးၶမ်းလူႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပူတ်းထွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်း ၶႅပ်းသဵင်ၵၢၼ်ၸႂ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း 15 ႁူင်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 မိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ  – “ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း ၶႅပ်းတူင်ႇၵိင်ႇမႃးတွတ်ႈၼၼ်ႉ – ၵမ်ႈၼမ်ဢႃယု ဢမ်ႇတဵမ် 18 ၊ မႃးတွတ်ႈတႅၼ်းတၢင်ၵၼ်၊ လိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ ၸိုဝ်ႈမႄႈဢမ်ႇမီး၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ် ပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢၼ်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းထမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈဢေႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်တေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းတူၼ်

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 15 တီႈၼၼ်ႉ  မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းဝႃႉၵုမ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ပၢင်ႇ 2 ႁူင်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢၼ် 2 ႁူင်း၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးၶုၼ်ႇ 3 ႁူင်း၊ ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢေႃႈ 4 ႁူင်း၊ ဢိူင်ႇတၼ်းၵူဝ်း 1 တီႈ၊ ဢိူင်ႇၶၢႆးလူင် ႁူၺ်ႈသႃႉ 1 တီႈ၊ ဢိူင်ႇၵုင်း ထီႇဝီႇ 2 တီႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ မီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်။ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈတီႈသုတ်းသေ ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ တင်း 3 တီႈၼင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း