Thursday, May 30, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် ပႆႇႁူႉ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ် သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ တေႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း Dr. ဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်းမၵူၺ်း၊ တေႃႇၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်း မိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းယၢင်း လႅင်လႄႈ ဢူးဢိၼ်ထူင်းၶႃးၼေႃႇသၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈ မိူင်းၶၢင် – ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇ ပဢူဝ်းလႄႈ တဢၢင်း တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။  ဢူးဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈဢၢၼ်း ႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆသေတႃႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တေပဵၼ်ႁူပ်ႉပႆႇပဵၼ်ႁူပ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉ။      

- Subscription -

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းတၢင်းၼိူဝ်ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် တင်း တူဝ်တႅၼ်း ဢၼ်သုင်လိူဝ်ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃး မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈယဝ်ႉ။ တီႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တၢင်းၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၼင်ႇၵၼ်ၼႆႉ တေႁူပ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်၊ တီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးၶပ်ႉမၢႆမၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈ ၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ သၢင်ႇသီႈ၊ ႁူဝ်သိူဝ်၊ တဢၢင်း၊ ပဢူဝ်း၊ ဝႃႉ၊ လႃးႁူႇ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းတူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၵႂႃႇမိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တင်းပႃႇတီႇပိုၼ်ႉတီႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉတီႈတေႁူပ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း