Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢေးမိၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူသ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 129 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈၵေႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ဢွင်ႇပေႉ ဝႆႉ 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢေးမိၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူသ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢွင်ႇပေႉဝႆႉၶႃႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းမူတ်းမီး 12 တီႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢေးမိၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွင်ႇပေႉမႃးတီႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ၼႆႉ။ ပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်းမူတ်းမီး 12 ၵေႃႉ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 1 ၵေႃႉ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈ မိူင်း မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 မီး 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း