Saturday, May 25, 2024

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း

Must read

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၾွမ်ႊပိူင် 19 ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပျေႉၽဵဝ်းၵျေႃႇလႄႈ မေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ တတ်းမႆလၢႆႈပိုတ်ႇပၢႆႉႁႃသဵင်တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

 ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉသေ ႁွင်ႉၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်မႃးလူင်းလၢႆမိုဝ်း၊ ၼႂ်းၾွမ်ႊ 19 ၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP တင်း ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP လႆႈၶပ်းမႄးၼမ်သုတ်း ။

- Subscription -

ၸၢႆးပျေႉၽဵဝ်းၵျေႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ်ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉသေႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈၾွမ်ႊပိူင် 19  ၶႃႈ။ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်း  ။ လၢႆးႁဵတ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင် မႃးပၼ်သဵင် ဢမ်ႇယိပ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်မႃး။ ယိပ်းဝႂ်တူင်ႇၵိၼ်ႇသေမႃး တွတ်ႈတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တႆး ဝၢၼ်ႈၶၢင်ၶႃႈ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊဝႆႉမဝ်မၢင်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၶႅပ်းသဵင်ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP၊ ၶဵတ်ႇသဵင်ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP၊ ၶဵတ်ႇသဵင်ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 သမ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ။ ၶႃႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ၵေႃႈမႃးသႂ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈဢၼ်မႃးပဵၼ်ၾုင်ၵေႃႈမီး။ ၶႃႈၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလၢႆးငၢၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးသင် ႁႂ်ႈၶႃႈတႅမ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈၽွၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ၸွမ်းပၵ်းၸွမ်းပိူင် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၶႃႈဢေႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မၢႆ 5 ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၾွမ်ႊပိူင် 19 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႇၶဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႃႇတီႇ TNP, USDP, SNLD, SNDP, UBP, NLD, KNP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း