Wednesday, July 17, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ 43 တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈလႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႆႈ 1 တီႈၼင်ႈ။

Photo by – SNLD/ SNDP/ မိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တင်းမူတ်းမီး 31 ပႃႇတီႇ။ တီႈၼင်ႈသၽႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈ ၶႅင်ႇၵၼ်သမ်ႉ တီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 12 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 49 တီႈၼင်ႈလႄႈ တီႈၼင်ႈၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းသမ်ႉ မီး 98 တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေမီး 159 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်း လူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၼပ်ႉပႃး။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးပီ 2020 ၼႆႉ တင်းမူတ်းလႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် 1 တီႈ ၼင်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 13 တီႈၼင်ႈ လႄႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 သမ်ႉ လႆႈ 26 တီႈၼင်ႈ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP သမ်ႉ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 108 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင်ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၽူႈဢွင်ႇပေႉတႄႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼွင်ႉႁွင်ႉ ၸၢႆးၼီႉ လႆႈၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈတူဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈတီႈၼိုင်ႈ တင်းမူတ်းလႆႈ 46 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႇသမ်ႉ လႆႈ 44 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ 42 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း လႆႈ 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇပဢူဝ်းလႆႈ 11 တီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ၊ ပႃႇတီႇလႃးႁူႇၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ သေ ၽူႈၶႅင်ႇသုၼ်ႇလဵဝ်တႄႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမီးၵေႃႉလဵဝ် ပဵၼ် ၸၢႆးၶမ်းသူၺ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း