Saturday, June 22, 2024

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼႂ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၼမ်ႇ ၸၢင်၊ ပၢင် လူင်လႄႈ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ  RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃးလီလီ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၵွင် ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ မွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ   ယူႇတီႈၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ 4 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 6 ႁဵင်ပၢႆ တၢင်းပွတ်းၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း/ တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႉတိုၵ်း RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼမ် တီႈသုတ်း  ၾၢႆႇ RCSS ယၢမ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း