Saturday, May 25, 2024

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယွမ်းႁပ်ႉၽွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉ တီႈဢၼ်ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ် ဢွင်ႇပေႉဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႅပ်ႇၾွမ်ႊပိူင် 19 ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP တီႈၼိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႉ ပႃတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢွင်ႇပေႉ ဢမ်ႇပေႃး ပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်၊ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇယူႇၵၢင်ၼႆလႄႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈ မႃး။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ယင်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 19 ။

- Subscription -

ဢူးၸၢႆးၸေႃႇၸေႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၵမ်ႈ ၽွင်ႈယူႇၵူၺ်း မၢင်ၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇလူင်း ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီး” – ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႅပ်ႇၾွမ်ႊပိူင် 19 တႄႉ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တင်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇၵူၺ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇလႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉတီႈၼင်ႈၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်း ပၼ်ႇသမ်ႉ လႆႈသွင်တီႈၼင်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း တင်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း တီႈၼိုင်ႈ။

ဢူးၸေႃႇၸေႃႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈလၢတ်ႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၼပ်ႉတူၺ်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁဝ်းၶႃႈယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးသဵၼ်ႈမၢႆသေ ယူႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပႆႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႇၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ တူၺ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈသဵင်ၼမ်တီႈၼင်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်း 26 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 15 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 44 တီႈၼင်ႈ။ တီႈၼင်ႈဢၼ်ၶဝ်ပေႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ မီး လွင်ႈၽဵင်ပဵင်းၼႆသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 19 သေတႃႉ – တီႈဢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းပေႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။

ဝႅပ်ႇၾွမ်ႊပိူင် 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင် ဢၼ်တႅမ်ႈလူင်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၵူႈပႃႇတီႇလႆႈမႃးတင်းသဵင်ႈသေ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝႃႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း