Saturday, July 20, 2024

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 17-18 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း မီးၽူႈၼမ်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

Photo by – SHAN/ ပၢင်ၵုမ် CSSU တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပီပူၼ်ႉမႃး

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 17 -18/12/2020 ၊ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၽူႈၼမ်း သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႃလိ ၸွမ်ႁၢၼ် ၵၢႆႇၾႃႉ ဢိၵ်ႇတူဝ်တႅၼ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ  ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၸွမ်း။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢႆးယူႇလီၶႃႈႁဝ်းဢေႃႈ၊ လိူတ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶႃႈ။ ၾၢႆႇပႃႇတီႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် လုင်းၽူဝ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢေႃႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ၊ လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် NCA လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈပႃးၵၢၼ်ႁူမ်ႈတိုၼ်းလၢင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP  ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး  SSJAC ( ဢၼ်မီး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA  ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း သႅင်ၵႅဝ်ႉ)  ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2013 ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းတႆးလႄႈ တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဢိၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွင်ၵၢၼ်ဝႆႉပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း