Saturday, July 20, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းယိင်း SNLD ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ 13 တီႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သူင်ႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 129 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ မီး 42 ၵေႃႉ။

Photo Credit to Nang San San Aye-ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး သီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွင်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းမိူဝ်ႈပီ 2015-2020

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 129 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ပႃး 36 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇဢွင်ႇပေႉသမ်ႉမီး 13 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 13 ၵေႃႉၼႆႉ ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 1 တီႈ၊  သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 5 တီႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 သမ်ႉ 7 တီႈ ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆ 6 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်း မွၼ်းၸိင်ႇ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ။

Photo Credit to Nang Kham Aye-ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းၶမ်းဢေး ၼမ်ႉတူႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွင်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းမိူဝ်ႈပီ 2015-2020

တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ  ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၼၢင်းၸၼ်ၶမ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ၼၢင်း သူၺ်ႇၺုၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶဝ်  ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ ။

သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 သမ်ႉပဵၼ် ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၼၢင်းဢူင်ႇမႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢူး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၼၢင်းၽူၺ်းႁွမ်ဢူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။   သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 သမ်ႉပဵၼ် ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၶဝ်လႆႈတီႈၼင်ႈ ။

Photo Credit to Nang Mya Htwe – ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ပၢင်လူင် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽွင်းပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပီ 2015-2020

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၼၢင်းယိင်း SNLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသ ၽႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 6 တီႈၼင်ႈ (သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 တင်း မူတ်း 4 တီႈၼင်ႈ) ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 လႆႈဢွင်ႇပေႉ ထႅင်ႈ 1 တီႈ ၼင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 35 ပီ လူင်းတႂ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တင်း မူတ်းမီး 31 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ မီး 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း