Monday, May 29, 2023

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းလႆႈငိုၼ်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇႁႃသဵင်/တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တင်းမူတ်း လႆႈငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/9/2020 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇလူင်းႁႃသဵင်၊ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး၊ ပႃးၸဵမ်တႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢၼ်လၢႆလွင်ႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ သုၼ်ႇၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ သုၼ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢိူင်ႇထုင်ႉ ဢွၼ် ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် လႆႈငိုၼ်း 200 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၼၢင်းသေႃးမျႃႉ ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၸွႆႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝႃး ပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉၸၢၼ်းႁဝ်း ၸွႆႈထႅမ်မႃး 40 သႅၼ်ပၢႆၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တင်း 19 မၢၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်မႃး ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 10 သႅၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ႈမႃး ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်း ၵႃႈၼင်ႇပွင်ႇပဵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် တီႈပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီး 200 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉၶႃႈ– ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ် ၼၢင်းထူၺ်ႈမုင်ႇ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း (ၽူႈတႅၼ်းပၢၼ်တလဵဝ်) တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၶိုၼ်း တီႈၼင်ႈသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 လႄႈ ၸၢႆးၵျေႃႇဝိၼ်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ။ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈတႄႉ ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ – ၵေႃႉယဝ်ႉၸၼ်ႉၶူး MA တီႈမိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ USA မႃး။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၵူၼ်းတၢင်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းတၢင်းယၢပ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆလွင်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႆႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ ထႅမ်” – ဝႃႈၼႆ။ “ၼႂ်းပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈႁူႉ၊ ၶဝ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး၊ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁႃသဵင် ၽႅဝ်ဝၢၼ်ႈလႂ် ပွၵ်ႉလႂ်ၵေႃႈ တေမႃးၸွႆႈထႅမ်” – ၼႆ ၼၢင်းသေႃးမျႃႉ ၵေႃႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ် တႄႉ မီး –  (1) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD၊ (2) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP၊ ပႃႇတီႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇတႄႉ (3) ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ပႃႇတီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊  (4) ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယၢင်း NLD ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ပႃႇတီႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ (5) ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP (တအာင်း/ ပလောင် အမျိုးသားပါတီ) ၊ ပႃႇတီႇၶၢင်၊ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆပႃႇတီႇ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း