Thursday, April 18, 2024

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ

Must read

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ၊ တေလႆႈႁဵတ်း၊ တေလႆႈတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် RCSS/SSA တမ်း ဝၢင်းဝႆႉ – ဝႃႈၼႆ။


Image: ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း / ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်သေ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 50 ၵေႃႉ(ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ လူင်းသူၼ်းတုမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ထိုင်ပၢၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၢမ်ႈ)။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းလူင်းႁႃသဵင်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈၽူႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် လူၼ်ႉလိူဝ်။ ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တေႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ႁူဝ်ၵူၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ဝႃႈ – မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၼမ် ၼႃႇ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈႁၢမ်ႈ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ ႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇၵွႆႈလူင်းၼႆဢေႃႈ။ တင်းသွင် ၾၢႆႇၶိုၼ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်သေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တၢမ်ႈဝၢင်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉသေ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ၼႄပိူင်ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈ ပူၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 10 ၵေႃႈၼႆဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပွင်ႇ လႅင်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းလူင်း သူၼ်းတုမ် ၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉၵေႃႈ တႃႇငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2020 ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းသူၼ်းတုမ်/ ႁႃသဵင် တၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ရူတ်ႉၵႃး 13 လမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း  50 ပၢႆ လႄႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

Image: ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း / ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်

ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဵတ်ႇသဵင်မၢႆၼိုင်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉ ၵမ်း ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 -18 ၼၼ်ႉ ၶႃႈၼႃႇ ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ သမ်ႉမႃးၸွမ်းၼမ်ၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈ ၼႃႈ တီႈၶဝ်ၵေႃႈႁႄႉ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။  တေလႆႈမႃး 10 ၵေႃႉၵူၺ်း ၼႆၵေႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉလူင်ႈၼႃႈ။ ၶဝ်တေႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ၼႃႇ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼႆဝႃႇ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေ လူင်းႁႃသဵင်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်း ႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ႁဵင် (5000 ပၢႆ) ။ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းၽႄႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ  ၶွင်ႇ သီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊  တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ထတ်းထွင် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ။  

တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင် ထတ်းထွင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ RCSS/SSA လႆႈႁၢမ်ႈ ၵူၼ်း ၼႂ်းဢွၵ်ႇ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈလႆႈ လူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇ လူင်းဝၢၼ်ႈလူင်းဝဵင်း ၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း