Wednesday, December 19, 2018
Home Uncategorized

Uncategorized

ၼၢင်းၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း တေၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတဵမ် 100 ပီ

လုၵ်ႈလၢင်းလၢၼ်လိၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း (ၼၢင်းၾႃႉ မိူင်းသႅၼ်ဝီ) ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူၼ်းတုမ်ၵၼ်တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 100...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပူၵ်းပွင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႉ  ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

ၸုမ်း ILO လႄႈCBY ၸတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်း ILO လႄႈ ၸုမ်း CBY ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႇႁွင်ႉလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/08/2018 ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ILOလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ...

ႁူင်းယႃ မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ  ယူတ်းယႃပၼ်တႃဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း တင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ႁူင်းယႃလူင် မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ ယူတ်းယႃပၼ်တႃ လူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ႁူဝ် ယႃပၼ်လၢႆလၢႆ တင်ႈဝႆႉတီႈပွၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇသႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်တႃ တင်းၼမ်  ၼႆ။ ၸုမ်းယူတ်းယႃတႃ မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇၼႆႉ...

ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်(ၵၼ်တေႃး) သင်ၶၢၼ် သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးၿႃး ဢႃးၸၢၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ်...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.48 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၵပ်းသိုပ်ႇ

တႃႈမုင်ႈႁၼ် တႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ/ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။ ယိူင်းမၢႆ တႃႇပၼ်ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ပဵၼ်တၢင်းႁူႉ လႄႈမီးၽွၼ်းလီ ဢိင်ၸွမ်းၸၼ်ႉလၵ်းၸဵင်သိုဝ်ႇ လႄႈပိုၼ်ၽႄႈလၢႆၽႃသႃလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးလၢၵ်ႇလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုဝ်ႇဢၼ်ၽိမ်းဢွၵ်ႇ၊ ငဝ်းတူင်ႉ ႁၢင်ႈသဵင်၊ ရေႇၻီႇဢူဝ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း