Tuesday, May 21, 2024

CATEGORY

Uncategorized

ပွၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ !

ၼိုင်ႈပီမီး 3 လိူၼ်၊ ၼႂ်း 3 လိူၼ်မီး 12 ဝၼ်း၊ 12 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ၊ ၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ယၢမ်းဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်း ဢၼ်ၾိင်ႈထုင်းဢီးႁႂ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း။ ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းတေလႆႈထုၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၾိင်ႈထုင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၼိုင်ႈပီ 12 ဝၼ်းၵွႆးၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း