Wednesday, June 19, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ တုၵ်းယွၼ်း 3 ၶေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။  

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉမၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်း လၵ်းၸဵင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ယိပ်းတိုဝ်းလႄႈ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်တင်းမူႇပိူင်ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တိုဝ်းၵမ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေၵႄႈလိတ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၶိုၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ။  ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်၊   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းဝႃႈ   ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပွႆႇ ပၼ်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ဝႆးဝႆး ”-  လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်သိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ  3 ၶေႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တီႈၽိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆး၊ ႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း