Thursday, June 20, 2024

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉ ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD  ထႅင်ႈ

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉ  ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD   ထႅင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁၢႆးငၢၼ်းပၼ်ၶဝ်။

Photo Credit to SNLD-ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသူၼ်းတုမ်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2021

UEC ႁွင်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတီႈၶဝ် ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။

- Subscription -

ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ဝႃႈ – ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၸၢင်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်သေ ပႂ်ႉလႆႈထႅင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႄႉ ႁႂ်ႈဢဝ်မူႇပိူင်ပႃႇတီႇ မႃးပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း – ဝႃႈၼႆ။

UEC တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈမႃးႁၢႆးငၢၼ်းတူဝ် ၸဵမ်မိူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ပီ 2021 ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 92 ဢၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တွပ်ႇထဵင်ဝႃႈ – တႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇၸူးၶဝ်ႁႂ်ႈၶဝ်ထတ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ။ ပေႃးၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းတီႈလုမ်းငဝ်ႈငုမ်းပႃႇတီႇ –  ၼႆသေဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႃးႁၢႆးငၢၼ်းတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/2/2022 ဝၼ်းတီႈ 14/2/2022  လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022။ ဢိင်ၼိူဝ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လင်ဝၼ်းတီႈ 24/3/2022 တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ပႃႇတီႇ  NLD လႄႈ SNLD  ၊ တေသင်ၵိုတ်းမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇလႄႈ တေႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ပႃႇတီႇ 3 ပီလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022  ဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႆႉ 92 ပႃႇတီႇၼႆႉ ဢၼ်မႃးပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉမီး 83 ပႃႇတီႇယဝ်ႉ။ ပႃႇတီႇဢၼ်ယႃႉပႅတ်ႈသမ်ႉမီးဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်လူဝ်ႇမႃးႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉၵိုတ်း 10 ပႃႇတီႇဝႃႈၼႆ။

 ပႃႇတီႇ 10 ဢၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းတႃႇၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉပဵၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵယၢၼ်း၊ ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၶွပ်ႇၵူၼ်းမႂ်ႇမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၸူဝ်ႊမီႊ၊ ပႃႇတီႇယၢင်း၊ ပႃႇတီႇ ရၶႅင်ႇ၊ ပႃႇတီႇမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ပႃႇတီႇၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇတၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး UEC ဝႃႈတေၵႂႃႇႁၢႆးၵၢၼ်းတူဝ်ယူႇၼႆလႄႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ တေတိတ်းတေႃႇၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတႃႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ – ဝႃႈၼႆ။

   Source RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း