Friday, July 19, 2024

MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း   

Must read

သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ သၢပ်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းလီ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ    ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊  ၸိူဝ်းသူႇၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇ/တီႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တႃႇတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈ ၶၢႆယႃႈသူႇယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်မူတ်း၊ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶၢင်၊ ၸၢဝ်းၶႄႇ၊ ၸၢဝ်းတႆး ဢဝ်မူတ်း။  မၢင်ၸိူဝ်းၵူဝ်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇၽႅဝ်တၢင်းမူႇၸေႊၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ် တႄႇၶဝ်ႈၽဵဝ်ႈ ၼႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉမႃးၵူၺ်းၶႃႈ။ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈတႄႉ မၢင်ၵႂႃႇဢႄႇၵႂႃႇတႄႉတႄႉဢေႃႈ ။ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈၵေႃႈယဵၼ်ဝႆႉဢေႃႈ ၊လီဝႆႉမဵဝ်းၼိုင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမီးလၢႆလၢႆၸုမ်း။  မီးပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၊ သိုင်းၶၢင်  KIA ၊ တဢၢင်း TNLA  ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃး  ။  ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မႃးၵဵပ်းၵႂႃႇပႃး ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ၶၢႆယႃႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇၸႂ်။

“သိုၵ်းတၢင်ႇၸုမ်းတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းယူႇၵူၺ်း။ ၶဝ်ၵဵပ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း။ ၵဵပ်းဢဝ်ၵူၼ်းလီၵႂႃႇၵွႆးၵွႆး။    ဢၼ်သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉသမ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈပႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵဵပ်းၵႂႃႇမူတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်လႆႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းတႄႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၶၢႆၵူၼ်းၵိၼ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီတႄႉတႄႉၼႆႉတႄႉ ပႆႇယဵၼ်ၶႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢဝ်လႆႈ ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၶႃႈလူႉ”- ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သမ်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢဝ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈ မွၼ်ပၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ၶၢႆယႃႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ –  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

“သင်ၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇသေႇသေႇတႄႉ ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉ တေယဵၼ်လူင်းတႄႉဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းသေ ပွႆႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ် တႄႉ ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵေႃႈ တေၶိုၼ်းလိူင်ႇမႃးၵူၺ်းဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ပၼ်ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း၊  ပွႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်   ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  လိူင်ႇၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း