Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

UEC

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉ ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD  ထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉ  ပႃႇတီႇ NLD လႄႈ SNLD   ထႅင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁၢႆးငၢၼ်းပၼ်ၶဝ်။ UEC ႁွင်ႉပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ်ၵႂႃႇႁၢႆးငၢၼ်းတီႈၶဝ် ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ဝႃႈ - ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၵမ်းလဵဝ်။...

လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ2020 ဝႆႉ 42 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မႂ်ႇသေတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 37 လၢၼ်ႉပၢႆ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,268,876 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုလ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉ...

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP တေဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် UEC တီႈတူၼ်ႈတီး

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP ( Democratic Party  of National Politic) ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ တေဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း...

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၵဵင်းတုင် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် UEC ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ မၢင်ဢိူင်ႇမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၽွင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆသေ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ႁဵတ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမတီႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၸိူဝ်းတွတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈတီႈၽူႈဢႃယုယႂ်ႇ ၊ ၵူၼ်း ဢမ်ႇယူႇလီ လႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ  ဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ  မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

UEC ဢမ်ႇပူတ်းမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႂ်းၶႅပ်းမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးၵူၼ်းတဵၵ်းပၼ်မႅၼ်ႈ

ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UDP ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းဝႂ်ၶႅပ်းမႄးဢၼ်တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးႁၢင်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ယူႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတွၵ်ႇၺႃးမႅၼ်ႈသေ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႅပ်းမႄးလု(ပႄႇမႄး) ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၽူႈသုင်ဢႃယုလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 -5/11/2020) ယူႇ၊...

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈပႃး၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 60 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းသေလွင်ႈလွင်ႈ လူဝ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ၊...

သဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၺႃး UEC ပူတ်းထွၼ် ဝဵင်း/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ

ဝၼ်းသုၵ်း တီႈ 16/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။  ၼွၵ်ႈသေ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ တင်း မိူင်းလႃး ယဝ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းၸေႊဝဵင်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊...

SNDP မူႇၸေႊ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး UEC ႁႂ်ႈၸတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး UEC ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈ လိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း...

ႁူဝ်သိူဝ် တၢင်ႉယၢၼ်း တေယိုၼ်ႈယွၼ်း UEC တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020။  ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈၶဝ်ႈပႃး  11 ဢိူင်ႇ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တေဢမ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးပႃႉ...

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးပႃး ၼႂ်းဢၼ်ၼမ်ထိသုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်တေဢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမိူင်းတႆးပႃး 23 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ 134 ဢိူင်ႇ ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼွၵ်ႈလိူဝ် 5 ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ (ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၽွင်းငမ်း)ယဝ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈ UEC ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ။ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇ တႃႇသေႇ မီးႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်း 10 တပ်ႉၵွင်၊ ဢၼ်မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ သမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img