Saturday, June 15, 2024

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးပႃး ၼႂ်းဢၼ်ၼမ်ထိသုတ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်တေဢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမိူင်းတႆးပႃး 23 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ 134 ဢိူင်ႇ ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼွၵ်ႈလိူဝ် 5 ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ (ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၽွင်းငမ်း)ယဝ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းၺႃးႁၢမ်ႈ  တင်းဝဵင်း။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႇၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႈ 10 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ 42 ဢိူင်ႇ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသမ်ႉ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 15 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ ၊မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ ၵုင်းၵႅင်း 1 ဢိူင်ႇ  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၺႃးႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉမီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၊ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၊ ပႃႇတီႇတဢၢင်း လႄႈပႃႇတီႇ မွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶေႉၵၼ်သမ်ႉ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 12 ၵေႃႉ။

Photo by – Sai Shoung Han MK/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဝ်ႉ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသေတီႈ၊ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇၼမ်။

ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉဢမ်ႇပႃး။

ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼႆႉပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊  ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈမိူင်းတႆး။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸႄႈတိူင်းတႄႉ ပႃးတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။  

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁၢမ်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ မိူင်းရၶႅင်ႇ 12 ၸႄႈဝဵင်း (လိူဝ် 5 ၸႄႈဝဵင်းၵူၺ်း)လႄႈ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး 23 ၸႄႈဝဵင်း ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း။ ဢၼ်ဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်မိူင်းမွၼ်း 1 ၸႄႈဝဵင်း(1 ဢိူင်ႇ) လႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 2 ၸေႈဝဵင်းၵူၺ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆ၊ ၽူႈပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း