Tuesday, May 21, 2024

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၵဵင်းတုင် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် UEC ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ မၢင်ဢိူင်ႇမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၽွင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆသေ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ႁဵတ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမတီႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  ႁႂ်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၸိူဝ်းတွတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

Photo by – Seng Ywet Sai/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈတီႈၽူႈဢႃယုယႂ်ႇ ၊ ၵူၼ်း ဢမ်ႇယူႇလီ လႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ  ဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ  မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆသေ   ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ႁဵတ်းလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမတီႊ ၵမ်ၵၢၼ်ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။  ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းထုၵ်ႇတဵၵ်းသႂ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈမၢႆပဵၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူႉ (ပယ်မဲ)ပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝုၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ NLD လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တၢင်ႇဝႆႉ ၊ မႅၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈသင်လႄႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းၼႆ လူဝ်ႇၵပ်းၸူးတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈ တင်းၼိူဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ တေလႆႈႁူႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးသဝ်ၵႅဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ  ၾၢႆႇ NLD ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပႆႇတွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၶိုၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

 “တီႈၼွင်ၵုင်ႈၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၵၼ် မွၵ်ႈ 2-3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈပၼ်သၢင်ႇ သီႈၼႆဝႃႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်လႄႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ  ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႈၵဵင်းတုင်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈ/ ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သေ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၸွႆႈလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းတူၺ်းပၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁွမ်ၼွႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ် ၼႆၶႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈၶဝ်မႃး တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၸွႆႈတူၺ်းပၼ် ။ ၵမ်းၼႆႉ တူၺ်း ပၼ်ၸိုဝ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း။   ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်  ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ။ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇသမ်ႉဝႃႈ တင်းမူတ်းမီး 8 လွၵ်းၼႂ်းၸေႈၼၼ်ႉ သူၵျိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ တွတ်ႈသႂ်ႇလႄႈ ဝႃႈၼႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း NLD သမ်ႉဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆႉ ၵႂႃႇတွၵ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၼ်ၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၼႄတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း NLD သေ ယူႇတီႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းလိၵ်ႈ သေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၸႄႈဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၼႆႉသေ ဝႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် တေယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁႃႉ ဢမ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း