Saturday, July 20, 2024

ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP တေဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် UEC တီႈတူၼ်ႈတီး

Must read

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇ DNP ( Democratic Party  of National Politic) ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ တေဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၶွမ်ႊမ သျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တင်း ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း DNP သေ တေလုၵ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ပၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယိပ်း ပၢႆႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢင်းၼႃႈလုမ်းၵိင်ႇၽႄႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ဢူးဝိၼ်းပူဝ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း DNP လၢတ်ႈတီႈ  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇတရိၵၼ်ႇ ဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈဢမ်ႇ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် UEC ၶဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ UEC ၶဝ် သွၼ်ႇၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆႉ၊  တေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵတ်းၵတ်း ယဵၼ်ယဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းတေမီး 29 ၵေႃႉ ၊ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း DNP ၼႆႉ တႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2019  ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ဢူးသူဝ်းမွင်ႇ။ ထိုင် မႃးပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ DNP ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉလႆႈ သေတီႈၼင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း