Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈ UEC ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ။

- Subscription -
Photo Credit to BNI ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇ တႃႇသေႇ မီးႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်း 10 တပ်ႉၵွင်၊ ဢၼ်မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ သမ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88 တပ်ႉမ 77 – တပ်ႉမ 11 သမ်ႉ မီးတၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းဢၼ်မႃးထႅမ်ႁႅင်းထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ မီး ႁႅင်းသိုၵ်း 400 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈ UEC ဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီး 400 ပၢႆ ၼႆဢေႃႈ။ တၢင်ႇ ဝဵင်းၵေႃႈတေၶိုၼ်ႈမႃးၵႃႈႁိုဝ်ပႆႇႁူႉ၊ တီႈၼမ်ႉၶမ်း၊ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈဝႆႉၵႃႈ ႁိုဝ် ၼႆ ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႇ – ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈတင်းမူတ်းတႄႉ သိုၵ်းတၢင်ႇတီႈ မႃးတူင်ႉၼိုင် တေမီးႁဵင်ပၢႆ ယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇတွင်ႈထၢမ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႊယူႇသေတႃႉ  ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉႁႃႉ ပႆႇတၢင်ႇႁႃႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်မႃးတႄႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေလႆႈ ၸႅင်ႈလၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပႆႇမီးသုၼ်ႇထၢမ်၊ တေပဵၼ်လႆႈယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ၼႂ်းမၢႆမီႈဝႃႈ ၽႂ်ထိုင်တီႈလႂ် ပေႃးယူႇလႆႈ 90 ဝၼ်း မၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးၼႆႉမိူဝ်ႈ 31/07/2020 ပေႃးထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး မၼ်းမီး ပၢၵ်ႇဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ”  – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸႄႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၵူၺ်း၊ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးၼမ်။

ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်မႂ်ႇမႂ်ႇပွတ်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ မီးတပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 22 ငဝ်ႈသိုၵ်းပၵ်းၽႃဢၢင်ႇ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်သိုၵ်း ၸၵၶ 12 ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇ – တပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုၼ်ႈယွတ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း 4 ဢၼ်။ တႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်း သိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ မီး 47 တပ်ႉၵွင်၊ တႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ရပၶ တူၼ်ႈတီး မီး 51 တပ်ႉၵွၼ်၊ တႂ်ႈ ငဝ်ႈ ငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် မီး 26 တပ်ႉၵွင်၊ တႂ်ႈ တႂ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် မီး 39 တပ်ႉၵွင် – ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ် ပၵ်းသဝ်း ယူႇထင် တႃႇသေႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း