Saturday, July 20, 2024

SNDP မူႇၸေႊ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး UEC ႁႂ်ႈၸတ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ

Must read

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး UEC ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး/ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈ လိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် ။   တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၾၢင်း တီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵိုတ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး/ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်း 10 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်သင်ႇပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ 6 မူႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူႉဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1992 ယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶတ်း ၶႂၢင်ၶႃႈ။ တႃႇ 4 မူႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၶႂၢင်ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ် သင်ႇဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ  ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းတႃႇတေဢိုတ်းသေဢိတ်း ဢွင်ႈ တီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” – ဝႃႈ ၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းသေဢၼ်ဢၼ် သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး UEC ဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇလီ၊ မီး  ၽေးသၽႃႇဝ ၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈသင်ႇၵိုတ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း (ဢယေး) ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇ ၽၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး ၸၢႆးၽူဝ်းဢွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းတႆးဝႆႉလၢႆၸႄႈဝဵင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႈလႄႈ 9 ဢိူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းသူၼ်းတုမ်ယူႇၶႃႈလူး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်လူး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶႃႈလူး၊ ၽေးၶႅၼ်သၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆၵေႃႈ တေႃႇၼင်ႇ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်း ဝဵင်း ၶႃႈၼႃႇ သင်ဝႃႈ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆ တင်းဝဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးၼႆ၊ ၼႂ်းမူႇ ၸေႊ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၶႃႈလူး” – ၸၢႆး ၽူဝ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1 ပွၵ်ႈလႄႈ 9 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇယီႊၶူး၊ ၼမ်ႉ ၶႅၵ်ႇ၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ မၢၼ်ႈၸေႊ၊ ၼမ်ႉမႄးမၢၼ်ႈၶၢင်၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၼွင်သႅင်(ႁွင်ႉ) ၼွင်ဢိင်ႊ၊ ၽႃႉပူင်ႇ၊ မၢၼ်ႊၼွင် လႄႈ ပွၵ်ႉ တေႃႇယွတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလႃး တင်းဝဵင်း၊ ပၢင်သၢင်း (ပၢင် ၶမ်း)၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းဝဵင်း၊  မိူင်းၵိုင်ၵေႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ တင်းဝဵင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈ သဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉလႄႈ 9 ဢိူင်ႇ ၊မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၵုင်းၵႅင်း 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း