Saturday, June 15, 2024

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵၼ်

Must read

 ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်း မိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွႆထွၼ်ပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

Image: တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ ႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸမ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းၶိူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တူၺ်းတေႃႇၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈထႅင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇထွၼ်မိူဝ်း။ ပေႃးၶဝ်ထွႆပၼ်တႄႉ ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ” – ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10/10/2020   တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်   တႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်းလူင် 99 တင်းတပ်ႉၸုမ်းလူင် 101 မိူၼ်ၼင်ႇ ၶလယ 234 ၊ ၶလယ 243 ၊   ၶမယ 501 ၊ ၶမယ 502 ၊ ၶမယ 503 ၊ ၶမယ 504 ၊ ၶမယ 505 ၊ ၶမယ 506 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် 352 ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။    

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ  သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ  တိုၵ်ႉဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်  တင်းၼမ်  ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းဝၼ်း သွင်ဝၼ်းမႃး ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးၶၢၼ်၊ ပုင်ႇဝူဝ်း၊ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇ ႁိၼ်လႄႈ ၼွင်သိမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်ႈ ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ  သေဢမ်ႇၵႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ၵေႃႈၾၢႆႇသိုၵ်းပႆႇမႃးၽဵဝ်ႈပၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လွၵ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ  ။

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း 4 ဢိူင်ႇလႄႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 8 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ် သဝ်း ဢမ်ႇၵတ်း ယဵၼ်ၼႆသေ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူင်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း