Wednesday, July 24, 2024

သဵင်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းၺႃး UEC ပူတ်းထွၼ် ဝဵင်း/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆလိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ဝၼ်းသုၵ်း တီႈ 16/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။  ၼွၵ်ႈသေ ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ တင်း မိူင်းလႃး ယဝ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းၸေႊဝဵင်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၢၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် (မက်မန်းမြို့နယ်) 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈ သဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ (ကုန်းကြမ်း) 1 ဢိူင်ႇ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ 5 ပွၵ်ႉ လႄႈ 37 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉလႄႈ 9 ဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးပွတ်းထွၼ် ဢွၵ်ႇ သၢႆမၢႆ တီႈတေလိူၵ်ႈတင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼေႃႈၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တီႈၼင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၶဝ်လၢတ်ႈဢီႈသင်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ

- Subscription -

ၶွမ်ႊမသျိၼ် ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းတူဝ်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုင်ႉဢိူင်ႇ တီႈတေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး 12 ဢိူင်ႇ ။  ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈလႄႈ တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း 9 ဢိူင်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ – “ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈသင်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ၽေးသၽႃႇဝသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး၊ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ဢၼ် UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင် လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းဢီႈသင် ၼႄလႆႈ တႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး လွင်ႈဝႃႈ ပေႃးတေ ဢမ်ႇတမ်းပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ႁဝ်းၶႃႈ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႂ်း 4 ဢိူင်ႇ ၼႆႉ ၵူၼ်း 6000 ပၢႆ တေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈတေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်းမီး  12 ဢိူင်ႇ ၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း၊  ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်သဵင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈ ၶႅင်ႇၼႆႉ ပႃး 4 ဢိူင်ႇ ႁူဝ်းၵူၼ်း 6000 ပၢႆ တေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်သဵင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

တီႈၶဵတ်ႇသဵင်ၶႃႈၼႆႉ တေမီး 4 ဢိူင်ႇဢေႃႈ ဢၼ်တေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈမေး။  4 ဢိူင်ႇ ဢၼ် UEC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်၊ ပၼ်ႁႃ သင်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်။ ၼႂ်း 4 ဢိူင်ႇ ၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ယင်းမီး သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၶဝ် ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၵွၼ်ႇ၊ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။

တီႈၶဵတ်ႇသဵင်ၶႃႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တေယွမ်း 6 ႁဵင် ၶႃႈ။ ၼႂ်း 6 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၶွင်တႆးႁဝ်းၶႃႈၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်း(ဢႃႇမႃႇၶၢၼ်ႇ) ၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ သဵင်ႈသဵင်ႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ငဝ်းလၢႆးသင်သေပိၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။

ႁဝ်းၶႃႈ ၵပ်းၾူၼ်းထၢမ်ၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတီႈၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း မၼ်းယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၵ်းမၼ်ႈမႃးၼႆဝႃႇ။ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မူတ်းမူတ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈသုမ်းၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶႃႈသေ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်” (လူ တိုင်းမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်) ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇငၢမ်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်ၶဝ်ပိၵ်ႉ ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင်ၶႃႈ 4 ဢိူင်ႇၼႆႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈ 4 ဢိူင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ သုၵ်ႉ ယုင်ႈသင်သေ UEC ၶဝ်ပိၵ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ တင်ႈၸႂ်သေႁဵတ်းၵႂႃႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေပဵၼ် လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁႃႉ ၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။

ဢၼ် UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယိပ်းတီႈၵႅမ်းသင်

တီႈတေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃး 6 ဢိူင်ႇ ၊ ၼႂ်းႁူၵ်းဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ဢိူင်ႇႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ပႃးလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ။ ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇမီးတီႈယိပ်းတီႈၵႅမ်းသင်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၸိူင်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ႁဝ်းတႄႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ၶဝ် လူင်းထိုင်ပိုၼ်ႉတီႈသေ ထတ်းသၢင်တူၺ်းငဝ်းလၢႆးလီလီ၊ ဝႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉ ၶဝ်ၸင်ႇတေလႆႈႁူႉဢၼ်တႄႉမၼ်းဢေႃႈ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈသင်၊ လွင်ႈမၢပ်ႈမႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈသင်။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ UEC ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၼႆ ၶဝ်လီလႆႈလူင်းထတ်းတူၺ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ထတ်းတူၺ်းလီလီ ႁႂ်ႈၼႄလႆႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းတႄႉတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း UEC ၸိူင်ႉ ၼႆ ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၼႄလႆႈလၵ်းထၼ်သၢၵ်ႈသင်၊ ဢမ်ႇမီးတီႈယိပ်းတီႈၵမ်သင်သေ UEC ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၺ်းဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈသုမ်းယႂ်ႇသုမ်းလူင် ၶႃႈယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ လူတ်းယွမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းထွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ဢမ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် – ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင် ဢၼ်တေၶႅင်ႇၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈ ယူဝ်ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၶႅၼ်းလူတ်းယွမ်းၶႃႈယဝ်ႉ“ – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈပတ်းပိုၼ်ႉ၊ တေဢမ်ႇ လႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈ ႁူႉတၢင်းသင်သေဢိတ်း။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးတီႈလႂ်ယဝ်ႉလႃႇ။

ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉလူး၊ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႊ မူဝ်ႊၶရေႊသီႊ မႃးယဝ်ႉလူး ဢမ်ႇတဵမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႈ မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်။ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ယူဝ်ၶႄးတေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃးယူႇ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တီႊ မူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၼႆၵႂႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပိူင်ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ယႃႇဝႃႈတေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႃႇ မီးလွင်ႈလူတ်းယွမ်းၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

UEC ၵိတ်ႇၶႂၢင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ပိူင်မိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ 11 ဢိူင်ႇ – ၼႆႉလူးပဵၼ်ၵွပ်ႈသင် ။ ၸၢႆးၶမ်းမျၢတ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ၵိုၵ်းပိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇၸူးမိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းမျၢတ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းမီးသုၼ်ႇလူဝ်ႇလႆႈပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ဢေႃႈ၊ သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈလူး၊ မၢင်တီႈမၢင်တၢင်းသမ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ယူႇ ၶဝ်သမ်ႉပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ တီႈၼႆႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇ တႅၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ SSPP ၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် တၢင်း ၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်တင်းသဵင်ႈ မႃးတင်ႈပုင်းလႆႈ ပၼ်သူၼ်းတုမ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇလူး။ လွင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။

တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေမုင်ႈၵႂႃႇမိူင်းတီႇမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈတေပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းမၢႆတွင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်လမ်ႈလွင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်တႃႈၼႆႉဢေႃႈ မၼ်းမီးႁိမ်းတူင်ႇဝူင်းတၢၼ်ႉယၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ 3 လၵ်း ၵူၺ်း။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတေမီး 2 ႁဵင်ပၢႆဢေႃႈ။ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလွႆ လႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ သင် ပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵုမ်းၵမ်လူင်၊ မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လၵ်းလိင်းသေ လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈမႃး ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႆယူႇ ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပႃး တႃႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လူႉ သုမ်းတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼႆႈၵေႃႈ။

UEC ၶဝ် ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇႁူႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး 3 ဢိူင်ႇ ၊ လွင်ႈ ၼၢင်းဢူင်းၽိဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “UEC ၶဝ်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းဢူင်းၽိဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တင်းသဵင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇၵူႈတီႈၶႃႈ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ပႅတ်ႇပိူင်ႈသင်ၶႃႈ။ တၢင်းသၢႆၼွၵ်ႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသိူဝ်သင်ၶႃႈ ဢၼ်သုၵ်ႉဢၼ်ယုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ တီႈ 3 ဢိူင်ႇ ဢၼ် ထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵတ်းယဵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ၶဝ် လႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ဢိူင်ႇၼႆႉၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းၶႃႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးသေပွၵ်ႈ

တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႂ်ႈဝႃႈ UWSA ၽွင်းငမ်း 4 ၸႄႈဝဵင်း၊ တႂ်ႈၸုမ်းမိူင်းလႃး ၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး တင်းၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိုၵ်ႈတင်ႈ  8 ဢိူင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇၵိုၵ်း ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4  ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၽွင်းငမ်းဝႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၸၢႆးၶမ်းသုၵ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ”ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးသေပွၵ်ႈ“ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်းသုၵ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵႂႃႇ 8 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၶဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (အထူးဒေသ ၄ ) ၸုမ်း မိူင်းလႃး ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2010 တင်း 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်မႃးၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင် 1 တင်း 2 တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶႃႈ။

ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းလႄႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇ ။ ၵွပ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၸၢႆးဢွင်ႇႁိူင်းမူၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇႁိူင်းမူၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

တီႈဢိူင်ႇလူင်ၵွင်ႉ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇ ယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁၢႆးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇ လႆႈယုၵ်ႉ လိူၵ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင် တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈၶႃႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း