Thursday, June 20, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 37 လၢၼ်ႉပၢႆ

Must read

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,268,876 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုလ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉ မႃးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,268,876 ၵေႃႉ။ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 39,962 ႁူင်း။ ပႃႇတီႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်တင်းမူတ်းသမ်ႉ မီး 91 ပႃႇတီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ -“ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 315 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 161 တီႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း လႄႈ တိူင်းသမ်ႉ 612 တီႈလႄႈ တီႈၼင်ႈသၽႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ 29 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 1,117 တီႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၶဵင်ႇတင်းမူတ်းမီး 93 ပႃႇတီႇ။ ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ 2 ပႃႇတီႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တီႈမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ တင်း ပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉမီး 4 ပႃႇတီႇ တင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉ မီး 87 ပႃႇ တီႇ။

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5,639 ၵေႃႉ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 1,565 ၵေႃႉ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 779 ၵေႃႉ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 3,112 ၵေႃႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း 183 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းသၽႃး 3 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း၊ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 258 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 138 တီႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 501 တီႈ၊ သၽႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း 23 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈ 920 တီႈၼင်ႈ။

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 26 တီႈ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 7 တီႈ၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 38 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် 71 တီႈ။ ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 13 တီႈ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 2 တီႈ၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 27 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ 42 တီႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ 15 တီႈ၊ တဢၢင်း 12 တီႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း 12 တီႈ၊ ပဢူဝ်း 11 တီႈ၊ ယၢင်းလႅင် 8 တီႈ၊ ၶၢင် 4 တီႈ၊ ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ရၶႅင်ႇ 3 တီႈ၊ ဝႃႉ 3 တီႈ၊ လႃးႁူႇ 2 တီႈ၊ သူဝ်ႇမီး 2 တီႈ၊ လီႇသူး 2 တီႈ၊ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉၶၢင် 2 တီႈ၊ ၵယၢၼ်း 1 တီႈ၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ 1 တီႈ၊ ၶျၢင်း 1 တီႈလႄႈ သုၼ်ႇတူဝ် 1 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း