Monday, June 17, 2024

လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ SNLD ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ2020 ဝႆႉ 42 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႈၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မႂ်ႇသေတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈႁိုဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to SNLD-ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၽွင်းလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသူၼ်းတုမ်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2021

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2021 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႅပ်းတတ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉလွၵ်းၸုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ၊  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 26 ဢၼ်ၶဝ်မွၵ်ႇမႃး ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႆ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းမုင်ႈမွင်း ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း၊ လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဝႆႉ သၢႆႉတင်းၶႂႃ၊  ဝၼ်းတူၵ်းလႄႈ ဝၼ်းႁွင်ႇဝႆႉ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2021 ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ  ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်း တတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၊ၼႆသေ ၸင်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မွၵ်ႇထိုင်မႃး၊  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇပႃႇတီႇတဢၢင်း ပႆႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းသင်ဝႃႈၼႆ။

မၢႆဢူင်းၶၢႆႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း TNP လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်းတႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၶႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းသင် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ သမ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်းဝႆႉလႄႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၼႆႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဝႆႉ 12 တီႈၼင်ႈ။

 ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆၼႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  ၼႆႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပုတ်ႈႁပ်ႉဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝႆႉၼိုင်ႈၵမ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 – ဝႃႈၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၊ၽွင်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း